ایستگاه 107.5 هر روز 04:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو نمایش

ايستگاه 107/5

ایستگاه 107.5

پشت صحنه نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش

تهیه کننده : میثم کریمی
گویندگان: میثم کریمی، شیما جانقربان
تولید فضای مجازی رادیو نمایش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 04:00

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:11:00- 16:50 - 21:50

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایستگاه 107/5