رویکرد شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

رويكرد

رویکرد

تحلیل و بررسی نمایش

تهیه کننده: محسن جواهری
نویسنده و گوینده: مینو جبارزاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رویکرد