خانه عمه ناهید از 12 تیر 03:00 به مدت 30دقیقه

رادیو نمایش

خانه عمه ناهيد

خانه عمه ناهید

ناهیدزن تنهایی است وتنها دلخوشی اش بهنام،برادر زاده اش است.او كه تصمیم دارد از ایران برود،ناهید را راضی می كندكه بخشی ازخانه تاریخی را اجاره بدهد،الهه كه دانشجوی كم بضاعتی است برای اجاره یكی ازاتاق هابه آنجا می آیدامابهنام مانع میشود...

📋سردبیر: شهلا دباغی
🎬كارگردان: حمید منوچهری
📑نویسنده: زهرا رفیعی گیلوایی
🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم
🕹️افكتور: محمدرضا قبادی فر
🎤صدابردار: علی حاجی نوروزی
🎭هنرمندان: صفا آقاجانی، محمدرضا قلمبر، نورالدین جوادیان، نازنین مهیمنی، سیما خوش چشم، شیما جانقربان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 12 تیر

ساعت پخش برنامه: 03:00

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خانه عمه ناهید