آتش فشان دو سه روز قبل از 26 تیر 01:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آتش فشان دو سه روز قبل

آتش فشان دو سه روز قبل

داستان دانشمندی است كه برای تذكربه اهالی شهری معروف به «شهر ته دنیا»به آنجاسفرمی كند.آتشفشان درآستانه ی فوران است وشهربایدتخلیه شوداماكسی درآن شهرتوریستی دانشمندراجدی نمی گیرد...

كارگردان رامین پور ایمان
تهیه كننده مهدی نمینی مقدم
گوینده سیما خوش چشم
افكتور محمدرضا قبادی فر
نویسنده امیر عطا جولایی
صدابردار مجید آیینه
بازیگران
ایوب آقاخانی
عباس توفیقی
مجتبی طباطبایی
بیوك میرزایی
مجید حمزه
مروارید كریم پور
احمد لشینی
شهریار حمزیان
حمید یزدانی
كامیار محبی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 26 تیر

ساعت پخش برنامه: 01:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آتش فشان دو سه روز قبل