بی قرار از 16 مرداد 05:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بي قرار

بی قرار

مجید كه با وانت بار جابجا می كرد چندیست به دلیل اعتیاد و دزدی لوازم خودرو زندانیست از این رو پدر مجید علی رغم تنگناهای مالی ، جزای احكام او را پرداخته و برای خودش و همچنین عروس و نوه اش خرجی میفرستد كه این قضیه باعت دلخوری پسر دیگرش است...

نویسنده داریوش روحی
تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد
كارگردان جواد پیشگر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 16 مرداد

ساعت پخش برنامه: 05:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بی قرار