بیشه روباه از 16 مرداد 05:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بيشه روباه

بیشه روباه

عبیدالله با ترفندی عمر ابن سعد را مجبور می كندتا فرماندهی سپاهی را به عهده بگیرد كه باید روبروی سپاه امام حسین ع قرار بگیرد و حضرت را مجبور به بیعت كند و یا او را شهید كند، كه بعد از شهادت امام حسین ع ، عبیدالله منكر این قضیه می شود...

نویسنده بابك صفی خانی
تهیه كننده ماهداد توكلی
كارگردان علی عمرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 16 مرداد

ساعت پخش برنامه: 05:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بیشه روباه