تاوان از 23 مرداد 03:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تاوان

تاوان

امیر علی تاجر سرشناس ناگهان تصمیم گرفت اموالشو بین پسرانش تصمیم كنه و مورد بی مهری آنان قرار گرفته و به بهانه ای در آسایشگاه روانی اسیر میشه ....

كارگردان: اكبر زنجانپور
تهیه كننده: مهتاب امینی
نویسنده: جهانشاه آل محمود

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 23 مرداد

ساعت پخش برنامه: 03:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تاوان