ریچارد سوم از 6 شهریور 5:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ريچارد سوم

ریچارد سوم

نمایش نامه ای تاریخی اثر ویلیام شكسپیر است كه داستان تراژیك به قدرت رسیدن شاه ریچارد سوم و سقوط وی را به پرده می كشد ...

كارگردان: میكائیل شهرستانی
تهیه كننده: محمود احمدی
نویسنده: مریم تاجیك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 6 شهریور

ساعت پخش برنامه: 5:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ریچارد سوم