از 6 شهریور 3:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پوست نو

پوست نو

ناخدا خلف ماهی بزرگی صید كرده و پس از كشتنش آن را به قایقش می بندد تا به ساحل بیاورد ....

كارگردان: علی عمرانی
تهیه كننده: عذرا وكیلی
نویسنده: بهناز بستان دوست

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 6 شهریور

ساعت پخش برنامه: 3:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پوست نو