بیراهه از 20 شهریور 04:15 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بيراهه

بیراهه

بهبود كه دربازارواسطه است تصمیم داردباخریدوفروش انواع كالا ثروتمند شود،اما خانواده اش با این كاراو مخالف هستند و می خواهند او به كار قبلی اش برگردد اما ...

كارگردان مجید حمزه
تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده اكبر خردچشم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 20 شهریور

ساعت پخش برنامه: 04:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بیراهه