آنا كریستی از 27 شهریور 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آنا كريستي

آنا كریستی

آنا پس از سال هانزدپدرش بازمیگردددرحالی كه زندگی نابه سامانی را به عنوان یك خیابانگردپشت سر گذاشته است.پس از مدت كوتاهی ملوان ایرلندی به نام مت عاشق آنا میشودوتصمیم میگیردبااوازدواج كنداما پدرآنا بااین موضوع مخالف است...

كارگردان مجید حمزه
تهیه كننده محمد مهاجر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 27 شهریور

ساعت پخش برنامه: 03:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آنا كریستی