خانه عروسك از 27 شهریور 04:45 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خانه عروسك

خانه عروسك

مریم به خاطرولخرجی هایش موردسرزنش همسرش وحیدقرارمیگیرد.وحیدازمریم قول گرفت بیشتر مراقب دخل و خرج خانه باشد ومریم میپذیرد.درهمین حین یكی ازدوستان مریم ازخارج برمیگردد كه وقایع تازه ای به دنبال دارد...

كارگردان آشا محرابی
تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده مریم تاجیك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 27 شهریور

ساعت پخش برنامه: 04:45

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خانه عروسك