خورشید و خاكستر از 4 مهر 01:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خورشيد و خاكستر

خورشید و خاكستر

در غروب روز عاشوراهمسرخولی كه دچار حال غریب و كابوس شده متوجه میشودكه خولی به خاطربسته بودن درهای داروالحكومه سر مقدس امام حسین ع را ازكربلا با خود به خانه آورده....

كارگردان رضا عمرانی
تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده قدرت الله فتحی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 4 مهر

ساعت پخش برنامه: 01:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خورشید و خاكستر