آزاد مردان از 3 مهر 02:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آزاد مردان

آزاد مردان

ماجرای حر كه به فرمان عبیدالله راه رابرامام حسین(ع) میبنددوقبل از حركت حر همسرش با او درباره ماموریتش سخن گفته و اورا نهی می كند..

كارگردان هوشنگ بهشتی
تهیه كننده مهدی شرفی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 3 مهر

ساعت پخش برنامه: 02:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آزاد مردان