آینه از 10 مهر 10:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آينه

آینه

از جمله حوادثی كه گفته شده قلب مبارك رسول الله را بسیار به درد آورده واقعه رجیع است كه در تاریخ اسلام به داستان شهادت معلمان قرآن نیز شهرت دارد...

كارگردان: بابك صفی خوانی
تعیه كننده: ساجد قدوسیان
نویسنده: بابك صفی خوانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 10 مهر

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آینه