خوشه و خرمن 8 مهر ماه 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

خوشه و خرمن

خوشه و خرمن

این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت مولوی بصورت زنده پخش می شود. موضوع برنامه مثنوی پژوهی می باشد.

گوینده فاطمه نیرومند
نویسنده ریحانه یزدان دوست
تهیه كننده ریحانه یزدان دوست
كارشناسان دكتراحمد خاصی دكتر سعید اسلام زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 8 مهر ماه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خوشه و خرمن