آشنای غریب از 17 مهر 05:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آشناي غريب

آشنای غریب

ایرج كه متولد و بزرگ شده اطراف تهران بوده حال پس از سالها دوری به تهران برگشته است. هوا تاریك شده است و ایرج در فرودگاه تاكسی گرفته و از راننده میخواهد كه قدر او را در شهر بگرداند ...

كارگردان:ایوب آقاخانی
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد
نویسنده: عباس اقسامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 17 مهر

ساعت پخش برنامه: 05:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آشنای غریب