جغد بارون خورده از 16 آبان ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جغد بارون خورده

جغد بارون خورده

🕰️ از 16 آبان ساعت 1:30بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 22

🛳️ با آمدن كاترین از مسكو، افسار زندگی چند ساله فروغ و كاپیتان بهرام راد پاره می شود. فروغ حالا به تنهایی چهار فرزندش را با هزار مشكل كوچك و بزرگ، به سرانجام می رساند. خودش پیر و پیر تر می شود اما نمی گذارد سایه جغد بارون خورده‌ای زندگی فرزندانش را به شومی ببرد...
📋سردبیر: ایوب آقاخانی
🎬كارگردان: رامین پورایمان
📑نویسنده: علی مست علی
🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم
🕹️افكتور: نرگس موسی پور
🎤صدابردار: محمدرضا محتشمی
🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان
🎭هنرمندان: مهرداد عشقیان، فریبا متخصص، شهین نجف زاده، مینو جبارزاده، محمدرضا قلمبر، شیما جان قربان، بهناز بستان دوست، مجید حمزه، احمد هاشمی، نگین خواجه نصیر، مهرخ افضلی، محسن بهرامی، سیما رستگاران، عباس شادروان، كامیار محبی، بیوك میرزایی، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مونا صفی، مروارید كریم پور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 16 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جغد بارون خورده