بحر بی كرانه از 22 آبان ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بحر بي كرانه

بحر بی كرانه

داستان زن وشوهری بنام لیلی و قیس كه برخلاف رسوم باهم پیمان همسری می بنددكه ثمری جزآوارگی قیس وتهمت برای لیلی نداشت سخنان پرمهرقیس درخواستگاری وی رامتهم به جنون كرد وقیس آواره كوه وبیابان شد كه وفا وایستادگی را به جامعه خود اثبات كرد.

كارگردان: ژاله علو
تهیه كننده: مهتاب امینی
تنظیم برای رادیو: غلامرضا كاووسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 22 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بحر بی كرانه