روایت عشق از 29 آبان ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روايت عشق

روایت عشق

حسین میخواهد به جبهه برود اما به دلیل سنش به جبهه قبولش نمی كنند اما او منصرف نشده و صبر میكند تا دیپلمش را بگیرد و به عنوان سرباز به جبهه برود اما...

🎬كارگردان: حمید منوچهری
🎧تهیه كننده: محمد مهاجر
📑نویسنده: محمد محمودی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 29 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روایت عشق