ابرها در راه جندی شاپور از 6 آذر ساعت3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ابرها در راه جندي شاپور

ابرها در راه جندی شاپور

چگونگی تبعید شیخ مفید از بغداد و فرار ایشان به سمت جندی شاپور

🎬كارگردان: مجید حمزه
🎧تهیه كننده: محمد مهاجر
📑 تنظیم برای رادیو: مهام میقانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 6 آذر

ساعت پخش برنامه: ساعت3:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ابرها در راه جندی شاپور