دره سبز از 13 آذر ساعت 3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دره سبز

دره سبز

مهتاب كه عكاس میباشد برای عكس گرفتن از طبیعت بكر منطقه ای نادانسته وارد ملك مرد متمولی به نام وحیدشایسته میشود ملك وحید شایسته در دره ای سر سبز بنا شده است . مهتاب كه از خانواده ی متوسطی میباشد با وحید شایسته كه همسرش را كمی پیش از دست داده

🎬كارگردان: آشا محرابی
🎧تهیه كننده: ژاله محمد علی
📑نویسنده: مریم تاجیك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 13 آذر

ساعت پخش برنامه: ساعت 3:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دره سبز