بالهای شكسته از 7 اسفند ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بالهاي شكسته

بالهای شكسته

در كوچه پس كوچه های تهران در خانه ای قدیمی و رو به زوال «رسول كرمی» به اتفاق همسرش «مهری»با افسوسِ دوران جوانی و البته با حقوق بازنشستگی زندگی می كند !رسول مرد خوش نام كه حالا بعد از 10سال بازنشستگی دلِ خوشی از دو پسرش «سروش و فرزام» ندارد

نویسنده:علیرضا مهربان
كارگردان:ایوب آقاخانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 7 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بالهای شكسته