تپه سفید از 5 دی 2 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تپه سفيد

تپه سفید

ویژه روز بصیرت/لزوم آگاهی در تصمیم گیریهای فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر شرایط اجتماعی و سیاسی/پس از شهادت امیرالمومنین كسب و كار در شهر كوفه كم رونق می شود . آنها برای یافتن راه حل تصمصم می گیرند با امام حسن (ع) بیعت كنند....

🎬كارگردان: مهدی طهماسبی
🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
📑نویسنده: مریم تاجیك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 5 دی

ساعت پخش برنامه: 2 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تپه سفید