دستم را تو بگیر از 11 دی ساعت 10:30 صبح به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

دستم را تو بگير

دستم را تو بگیر

در ایام فاطمیه زهرا به خاطر جور كردن هزینه بیمارستان پیشنهاد تبانی در مناقصه را پذیرفت اما بعد خواب عجیبی میبیند و متوجه میشه كه خواب یه هشدار بوده پس زهرا وامی را كه از شركت میگیرد به راننده شركت میدهد

🎬كارگردان: بهرام سروری نژاد
🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد
📑نویسنده: باران امیر حسنی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 11 دی

ساعت پخش برنامه: ساعت 10:30 صبح

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دستم را تو بگیر