اسم رمز از 9 بهمن ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اسم رمز

اسم رمز

كیمیا دختری شهرستانی است كه در بحبوحه ی روزهای دی ماه پنجاه و هفت از شیراز به تهران آمده تا به عنوان یك انقلابی كنار دوستش خاطره فعالیت كند. واقعیت این است كه خاطره برای دستیابی به یك هدف گروهی كیمیا را به تهران كشانده است...

🎬كارگردان: مهدی نمینی مقدم
🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
📑نویسنده: هدیه رضایی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 9 بهمن

ساعت پخش برنامه: ساعت 2:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اسم رمز