ادیب الفاظ 7 اسفند ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

اديب الفاظ

ادیب الفاظ

ویژه برنامه درگذشت دهخدا

🎧تهیه كننده: ریحانه یزدان دوست
🎤 گوینده: دكتر فاطمه حاتمی
🗒️نویسنده: دكتر فاطمه حاتمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 7 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 18:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ادیب الفاظ