پا ضربی از 28 اسفند ساعت 6:15 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پا ضربي

پا ضربی

برنامه كوتاه پاضربی كه ویژه ایام نوروز تولید شده شعر هایی با حال وهوای آخر سال ونوروز نوشته شده وتوسط سعید سلطانی با همراهی ضرب آقای بختیاری خوانده می شود.


🎧تهیه كننده: عطیه گلی
🎤 گوینده: سعید سلطانی
🗒️نویسنده: سعید سلطانی، ابوالفضل طاهری
🎼نوازنده ضرب: امین بختیاری
📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم
🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 28 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 6:15 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پا ضربی