تاكسی سرخط از 12 اسفند ساعت 3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تاكسي سرخط

تاكسی سرخط

سید محمود راننده شریف ‌تاكسیِ وكهنه كارِ شهرِ تهران هر روز سرِ خط حاضر شده و به مسافركشی مشغول است و هر روز با مسافرانِ متفاوتی رو در رو می‌شود كه بعضی از آنها دچار مشكلات و گرفتاریهایی هستند و سید محمود با تمامِ گرفتاریِ كاری و مشكلات...

🎬 كارگردان: مهرداد مهماندوست
🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
📑نویسنده: مجید دیندار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 12 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 3:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تاكسی سرخط