ذهن كامل از 24 اردیبهشت ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ذهن كامل

ذهن كامل

خانم نكویی سردبیر یكس از رنگین نامه های پرفروش است. او برای فروش بیشتر مدیر مسئول را راضی می كند تا یكسری كلاسهای روانشناسی و خود شناسی در دفتر مجله راه اندازی كند.خانم نكویی با دانش كم كه باورش شده روانشناس است در زندگی خصوصی هم ناموفق است

🎬 كارگردان: محمد عمرانی
🎧تهیه كننده: ماهداد توكلی
📑نویسنده: حسین یعقوبی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 24 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: ساعت 2:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ذهن كامل