نامورنامه پنج شنبه ها 00:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

نامورنامه

نامورنامه

🎭 شاهنامه خوانی رادیویی با روایت نمایش گونه
🕰️ پنجشنبه ها 30 دقیقه بامداد
🕘 تكرار همانروز ساعت 8 و 23

🎧 تهیه كننده: ملیحه مرادی جعفری
🎤 راوی: محسن بهرامی
🎞️ تیزر: امیر شعیبی
🖌️ گرافیك: سیدنیما شمس الدین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 00:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نامورنامه