خورشید من هرگز طلوع نمی كند از 4 تیر ساعت 11:45 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خورشيد من هرگز طلوع نمي كند

خورشید من هرگز طلوع نمی كند

محمدرضا و علی جز گروهك منافقین هستند و تلاش می كنند به عنوان نفوذی وارد كمیته ی انقلاب شوند او به عنوان طرفدارایت ا.. بهشتی در بحث های مختلف شركت و از شخصیت شهید بهشتی ، دفاع می كند .در پی تحقیق ها علی، شیفته ی ایت ا.. بهشتی می شود و...

🎬 كارگردان: محمد پور حسن
🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد
📑نویسنده: هاجر كوشكی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 4 تیر

ساعت پخش برنامه: ساعت 11:45 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خورشید من هرگز طلوع نمی كند