آه واره از 8 مرداد 6:30 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آه واره

آه واره

كوچه كوچه دلم پر از غوغاست
هر طرف خیمه عزا برپاست
ماه خون و خروش و ماتم شد
ماه خون خدا محرم شد
شب های محرم را با مقتل خوانی امام حسین(ع)، هر شب به نام یكی از شهدای عاشورا همراه با رادیو نمایش عزاداری كنید....


📑نویسنده: جهانشاه آل محمود
🎧تهیه كننده: ژاله محمدعلی
🎙️گوینده: محسن بهرامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 مرداد

ساعت پخش برنامه: 6:30 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آه واره