سرشك اشك از 8 مرداد 7:00 صبح به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

سرشك اشك

سرشك اشك

هزار سال میگذرد ز مردن لیلی هنوز مردم صحرا نشین عزادارند...
داستان پر غصه كربلا سینه به سینه روایت شده تعزیه هندی بود كه صحنه های كربلا را برای مردم به نمایش در آورد با سرشك اشك پای تعزیه در ایران مینشینیم...

📑نویسنده: فاطمه حاتمی
🎧تهیه كننده: محسن جواهری
🎙️گویندگان: نگین خواجه نصیر، مونا صفی، سعید سلطانی، بهرام سروری نژاد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 مرداد

ساعت پخش برنامه: 7:00 صبح

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سرشك اشك