اشك بدون مرز از 8 مرداد 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اشك بدون مرز

اشك بدون مرز

علی بعد از سالها دوری از وطن به ایران برگشته تا به نیت مامان هاجر كه چهل روز پیش فوت شده، مراسم محرم امسال رو تو كربلا باشه.


🎬 كارگردان: بهرام سروری نژاد
📑نویسنده: زهرا كولیوند
🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد
🕹️افكتور: محمدرضا قبادی فر
🎤صدابردار: محمدرضا محتشمی
🎞️ تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان
🎭هنرمندان: عباس شادروان، مرضیه صدرایی، علی اصغر دریایی، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر، مروارید كریم پور، آسیه گرجی، مونا صفی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 مرداد

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اشك بدون مرز