آن 23 نفر از 22 مرداد ساعت 4:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آن 23 نفر

آن 23 نفر

بر اساس كتابی به همین نام خاطرات نوجوانان اسیر شده بدست نیروهای بعثی و مقاومت انها تا زمان آزادی

🎬 كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر
🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 22 مرداد

ساعت پخش برنامه: ساعت 4:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آن 23 نفر