توت های روی شاخه از 29 مرداد ساعت 2:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

توت هاي روي شاخه

توت های روی شاخه

بیتا در یك حادثه تصادف همسرش پیمان و دو فرزندش را از دست می دهد ولی برای پذیرش این واقعیت مقاومت می كند. شیوا و شهریار همكار پیمان و دوست خانوادگی آنها وانمود می كنند كه قصد كمك به آنها را دارند ولی ...

🎬 كارگردان: میكاییل شهرستانی
📑نویسنده: ملیحه مرادی جعفری
🎧تهیه كننده: عذرا وكیلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 29 مرداد

ساعت پخش برنامه: ساعت 2:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
توت های روی شاخه