جشنواره بزرگ صالح 7 مرداد 21:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو نمایش

جشنواره بزرگ صالح

جشنواره بزرگ صالح

گفت و گو با برگزیدگان این جشنواره در بخش های فیلم كوتاه،مستند و هنرمندان مطرح كشور

تهیه كننده علی بهرامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 7 مرداد

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جشنواره بزرگ صالح