جادوی انگشتان 29 آذر ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

جادوي انگشتان

جادوی انگشتان

ویژه برنامه به مناسبت درگذشت استاد ابوالحسن صبا

🎧تهیه كننده و نویسنده: ریحانه یزدان دوست
گوینده: فاطمه حاتمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 آذر

ساعت پخش برنامه: ساعت 18:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جادوی انگشتان