رزم آورد 3 تا 5 دی 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

رزم آورد

رزم آورد

ویژه برنامه زنده ی پوشش رزمایش پیامبر اعظم
در قالب ساختار نوین نمایش برنامه(program drama) كه تلفیقی از موقعیت های دراماتیك بداهه و برنامه زنده رادیویی می باشد.

🏹 مریم كه در حال نگارش پایان نامه اش در مورد بررسی قدرت بازدارنگی ایران در دوران اسطوره هاست، به پیشنهاد همسرش محسن قصد دارد با رویكردی تطبیقی به جنبه های بازدارندگی قدرت نظامی ایران در دوران جدید هم بپردازد، بنابراین آن دو به همراه یك خبرنگار كه از دوستان محسن است، برای پوشش رزمایش پیامبر اعظم عازم بوشهر می شوند و در آن جا درگیر ماجراهایی می گردند…

🎧تهیه كننده: محسن جواهری
📑نویسنده: سهیلا خدادادی
🎭هنرمندان: نگین خواجه نصیر، حمید یزدانی، سعید سلطانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 3 تا 5 دی

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رزم آورد