بال های خیس 3 مهر ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بالهاي خيس

بال های خیس

فرازی از زندگینامه سردار شهید احمد صمیمی ترك، یكی از جوان ترین فرمانده هان جنگ...

📋سردبیر: *مجید نظری نسب*
🎬 كارگردان: *نازنین مهیمنی*
📑نویسنده: *سمیه محسنی نیك*
🎧تهیه كننده: *مهدیه تقی زاده*
🕹️افكتور: *نازنین حسن پور*
🎤صدابردار: *رضا محتشمی*
🎞️ تیزر: *امیر شعیبی*
🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان*
🎭هنرمندان: *فریدون محرابی، محمد پورحسن، علی اصغر دریایی، بهرام سروری نژاد، ماكان رضایی پور*

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 3 مهر

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بالهای خیس