پروانه و آتش از 9 مهر ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پروانه و آتش

پروانه و آتش

در تاریخ دو سال اول جنگ نام چریكی به چشم می خورد كه جنگ های نامنظم را علیه متجاوزان بعثی هدایت می كرد اما كمتر گفته می شود كه این چریك، با زندگی عارفانه خود، به عنوان یك نخبه علمی به زندگی مرفه و بی دغدغه در آمریكا پشت پا زد و ...

كارگردان: بهرام ابراهیمی
نویسنده: صادق وفایی
سردبیر: فرهاد امینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 9 مهر

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پروانه و آتش