جنون در شب حادثه از 23 مهر ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جنون در شب حادثه

جنون در شب حادثه

اشكان تك فرزند خانواده ای است كه شرایط مالی خوبی دارند و اشكان میخواهد به استرالیا برود اما دوستانی پیدا میكند كه برایش دردسر ایجاد می كنند و...

كارگردان: حمید منوچهری
تیهیه كننده: محمد مهاجر
نویسنده: بهرام اكبری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 23 مهر

ساعت پخش برنامه: ساعت 10:00 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جنون در شب حادثه