امید دمیدن از 7 آبان ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اميد دميدن

امید دمیدن

كمیته ای در بیمارستان نمازی شیراز كه بیشترین اعمال جراحی پیوند را انجام می دهد مامور بررسی امكان پیوند عضو به نوزادان با وزن زیر پنج كیلو و كاهش تلفات آنان می كند. دكتر رستمی از این كمیته به تهران می آید تا با موسسه ی رویان و سایر نهادها...

كارگردان: ایوب آقاخانی
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
نویسنده: داود نقلانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 7 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 10:00 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
امید دمیدن