اولین مربی از 14 آبان ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اولين مربي

اولین مربی

تاریخچه تاسیس فدراسیون كشتی و پایگذاری كشتی نوین در ایران توسط پهلوان حبیب الله بلور

كارگردان: بهرام سروری نژاد
تهیه كننده: ژاله محمد علی
نویسنده: پویان غفاری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 14 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اولین مربی