صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت به مدت 30دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

این نمایش‌های به وقایع تاریخی و بزرگان وحکومت‌ها می‌پردازد

همکاران ما