صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت به مدت 30دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این نمایش‌های به وقایع تاریخی و بزرگان وحکومت‌ها می‌پردازد

همکاران ما