صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نمایش‌های معارفی

نمایش‌های معارفی

هر روز از ساعت به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

نمایش‌هایی با موضوع معارف و دین‌داری اسلامی

همکاران ما