صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت به مدت 30دقیفه

زمان پخش:هرروز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:30دقیفه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

نمایش‌هایی با موضوع اقتصادی و دانش روز ایران و جهان

همکاران ما