صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت به مدت 30دقیفه

زمان پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه: 30دقیفه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نمایش‌هایی با موضوع اقتصادی و دانش روز ایران و جهان

همکاران ما