صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت صبح وظهر وغروب به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:هرروز

ساعت پخش برنامه:صبح وظهر وغروب

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

این برنامه اذانگاهی می باشد ودر اوقات اذان پخش می شودوشامل گویندگی وتلاوت قرآن واذان ونیایش می باشد

همکاران ما