صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت صبح وظهر وغروب به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: صبح وظهر وغروب

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این برنامه اذانگاهی می باشد ودر اوقات اذان پخش می شودوشامل گویندگی وتلاوت قرآن واذان ونیایش می باشد

همکاران ما