صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت 11:00 به مدت 10دقیقه

زمان پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه: 10دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

پخش قسمتهایی از بیانات شیوا ودلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای

همکاران ما