صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت 11:00 به مدت 10دقیقه

زمان پخش:هرروز

ساعت پخش برنامه:11:00

مدت برنامه:10دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

پخش قسمتهایی از بیانات شیوا ودلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای

همکاران ما